Home
/ World / Europe / Health & Fitness / Weight Loss

Weight Loss

 
Showing ads in World | Global | USA | Canada | UK | Europe | Australia | Asia | India | Africa | South America
Title
Thursday, 12 October, 2017
Jinekomasti Neden Kaynaklan?r ? Jinekomasti yani meme b??y??mesi erkeklerde g?r??len bir durumdur. San?ld???? ??zere sadece
fazla kilolar bu duruma sebep olmaz. Jinekomastiye sebep olan bir?ok etken bulunmaktad?r.
Kullan?lan alkol, antidepresan ila?lar veya kas geli??imi i?in kullan?lan takviye ila?lar?n
uzun s??re kullan?lmas? da jinekomastiyi tetiklemektedir. A???...
Saturday, 30 September, 2017
Vaser Liposuction Vaser liposuction **[ya?? ald?rma]** y?ntemi olarak bilinmektedir. Ge?mi??te olduk?a a??r?l?
ve zor olan vaser liposuctionun yerini art?k hasta i?in minimal oranda cerrahi gerektiren bir
operasyona d?n????m????t??r. **[Vaser liposuction]** y?nteminde ultrasonografi ses dalgalar?
kullan?larak sadece ya?? h??creleri hedef al?nmaktad?r. ...