Home
/ Health & Fitness / Fitness
| Email this Ad    Bookmark and Share Share
Post# A1610932

Najbolj??i zobozdravnik v Ljubljani (Europe, World)

Posted on: Tuesday, 09 January, 2018  10:39
Updated On: Tuesday, 09 January, 2018  10:40
Expires On: Thursday, 08 February, 2018  09:39
Reply to: (Not Shown)

I????ete dober zobozdravnik v Ljubljani, ki vam bo pomagal pri te??avah z zobmi? Zobozdravstveno pisarno Artident Ljubljana upravljajo prijazni zobozdravniki, ki vam nudijo strokovno pomo?? pri vzdr??evanju oralnega zdravja. Na??i zobozdravniki so usposobljeni na najvi??ji ravni za vse vrste zobozdravstvenih postopkov za dosego topi??nih estetskih in funkcionalnih rezultatov. Brez bole??in in nepotrebnih po??kodb zob. Na brezpla??en pregled lahko naro??ite na telefonski ??tevilki 040 607 987 ali po elektronski po??ti: info@artident.si » Za ve?? informacij obi????ite na??o spletno stran http://www.artident.si/zobozdravnik-ljubljana »

Address:

Artident, zobozdravstvene storitve

Dunajska cesta 129

1000, Ljubljana

Slovenija

telefon: +386 40 607987

e-mail: info@artident.si »

Website: http://www.artident.si/ »

http://www.artident.si/narocanje/ »

http://www.artident.si/implantati »

https://twitter.com/Artident »

https://www.facebook.com/Artident »It is ok to contact this poster with commercial interests.

Bookmark and Share Share
40 hits